DN Tư Nhân Điện Máy Trung Thảo - Hoạt Động Trong Lãnh Vực Điện Máy Hơn 30 Năm, Rất Uy Tín tại Bình Dương

Tư vấn bán hàng: 0937 608 609 Số điện thoại hỗ trợ: 0913 785 866 - 0938 012 345

PHỤ KIỆN PHÁT SINH

PHÁT SINH TÍNH THEO THỰC TẾ

Cập nhật: 18/09/2016
Phí pát sinh điện lanh Eke, Ống gas, dây điện...
PHÁT SINH TÍNH THEO THỰC TẾ ( ĐIỀU HOÀ 1.0HP)
STT TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL THÀNH TIỀN
1  Ống Gas  Mét   150.000
2  EKE  Cặp   150.000
3  CB+HỘP CHỤP  Bộ     70.000
4  DÂY ĐIỆN  Mét     12.000
5  Ống Nước Thải  Mét     10.000
TỔNG CỘNG
 
PHÁT SINH TÍNH THEO THỰC TẾ ( ĐIỀU HOÀ 1.5HP & 2.0HP)
STT TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ  SL THÀNH TIỀN
1  Ống Gas  Mét   180.000 - 280.000
2  EKE  Cặp   200.000
3  CB+HỘP CHỤP  Bộ     70.000
4  DÂY ĐIỆN  Mét     18.000
5  Ống Nước Thải  Mét     10.000
TỔNG CỘNG