DN Tư Nhân Điện Máy Trung Thảo - Hoạt Động Trong Lãnh Vực Điện Máy Gần 30 Năm, Rất Uy Tín tại Bình Dương

Tư vấn bán hàng: (0274) 3859484 Số điện thoại hỗ trợ: (0274) 3824 184

Tin tức

CÁCH KẾT NỐI MẠNG TIVI SONY VÀ SAMSUNG

Cập nhật: 21/09/2018
RESET TIVI SONY DÒNG THƯỜNG INTERNET
 • Home ->  cài đặt -> Thiết lập ban đầu
 • Cấu hình xuất xưởng 0000 (bốn số 0)
 • Kết nối mạng: chọn
 • Thay đổi
 • Chọn tên Wifi
 • Đăng nhập password
 • Chính sách: chọn (đồng ý hết)
 • Tải phần mềm tự động: chọn đồng ý (bật)
 • Điều khiển Tivi: chọn bỏ qua
 • Dò đài angten cap tùy nhà -> dò hoặc bỏ qua
 • Cách để Tivi:
 • Để bàn
 • Treo tường
 • Khởi động từ xa: tắt
Cài đặt hoàn thành (vậy xong)
 
RESET TIVI SONY MODEL ANDROID
 • Home ->  cài đặt -> Thiết lập ban đầu
 • Kết nối mạng: chọn
 • Thay đổi
 • Chọn tên Wifi
 • Đăng nhập password
 • Chính sách: chọn (đồng ý hết)
 • Tải phần mềm tự động: chọn đồng ý (bật)
 • Điều khiển Tivi: chọn bỏ qua
 • Dò đài angten cap tùy nhà -> dò hoặc bỏ qua
 • Cách để Tivi:
 • Để bàn
 • Treo tường
 • Khởi động từ xa: tắt
Cài đặt hoàn thành (vậy xong)
 
RESET TIVI SAMSUNG DÒNG NU + MU
 • Menu ->  cài đặt -> tổng quan -> Thiết lập ban đầu -> 0000
 • Chọn ngôn ngữ -> Tiếng việt
 • Kết nối mạng: chọn mạng -> mật khẩu
 • Chính sách: chọn (đồng ý hết)
 • Cài đặt cấu hình TV -> Châu Á
 • Tải phần mềm tự động: chọn đồng ý (bật)
 • Dò đài angten-cáp tùy nhà -> dò hoặc bỏ qua
 • Bản cập nhật phần mềm
Cài đặt hoàn thành (vậy xong)
 
RESET TIVI SAMSUNG DÒNG J+K
 • Menu ->  hệ thống -> Thiết lập ban đầu -> nhấn 0000 ( bốn số 0)
 • Chọn ngôn ngữ -> Tiếng việt
 • Kết nối mạng: chọn mạng -> mật khẩu wifi
 • Chính sách: chọn (đồng ý hết luôn)
 • Cài đặt cấu hình TV -> Châu Á
 • Tải phần mềm tự động: chọn đồng ý (bật)
 • Dò đài angten-cáp tùy nhà -> dò hoặc bỏ qua (nếu sử dụng mạng thì bỏ qua)
 • Bản cập nhật phần mềm
Cài đặt hoàn thành (vậy xong)
 
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI